Dom služieb vinárov a vinohradníkov

Otváracia doba:   

pondelok:  8 – 12 a 13 – 15 hod.
streda:  13 – 17 hod.
piatok:  8 – 12 hod.

Kontakt:    

adresa: Hlavné námestie 902/8, 943 52, Mužla, Slovensko
telefónne číslo:  0915  392 877
e-mail:  borlabor.muzsla@gmail.com
web:  www.sluzbyvinarom.sk 

© borlabor.sk - všetky práva vyhradené