Vinárske laboratórium

V obci Mužla sme zriadili regionálne vinárske laboratórium. vybavené modernými laboratórnymi prístrojmi umožňujúce rýchle a presné určenie najdôležitejších analytických ukazovateľov hroznového muštu, a vína. Našim cieľom je poskytnúť pestovateľom hrozna, malo- a stredným výrobcom vína dostatočné množstvo informácií na základe ktorých sa vinár môže riadiť pri produkcii vlastného kvalitného vína.

Analýzou muštov, tichých vín ako aj rozkvaseného vína vieme stanoviť sedemnásť dôležitých chemických parametrov za relatívne krátku dobu. Vieme pomôcť aj pri tvorbe proteínového profilu a poskytnúť návrh na efektívne čírenie mladého vína. Cena chemického rozboru jednej vzorky je 9 eur. Výsledky poskytneme v tlačenej, papierovej forme, alebo pošleme elektronickou poštou na danú mailovú adresu. Ak o to zákazník požiada, pracovník laboratória poskytne odborné vysvetlenie k interpretácii výsledkov merania. Podľa skúseností k výsledkom poskytne komentár, zrozumiteľne predostrie, čo zistil a aké zásahy budú potrebné zo strany vinára.

Dom služieb vinárom a vinohradníkom

Otváracia doba:   

pondelok:  8 - 12 a 13 - 15 hod.
streda:  13 – 17 hod.
piatok:  8 – 12 hod

Kontakt:    

adresa: Hlavné námestie 902/8, 943 52, Mužla, Slovensko
telefónne číslo: 0915 392 877
e-mail:  borlabor.muzsla@gmail.com
web:  www.sluzbyvinarom.sk 

© borlabor.sk - všetky práva vyhradené