Názov programu:

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 

Názov fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu:

Rozvoj služieb na podporu miestnych výrobcov vína v regióne 

Kód projektu:

SKHU/1901/3.1/002 

Skrátka projektu (v angličtine):

Wine_LAB

Zhrnutie projektovej časti:

Vinárske laboratórium a systém monitorovania hrozna

Rozpočet:

Celkový rozpočet: 339 544,- eur
Výška príspevku EFRR: 288 612,- eur
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu: 30 908,- eur
Výška vlastného podielu hlavného prijímateľa: 15 454,- eur
Výška príspevku EFRR LB Mužla: 262 718,- eur
Výška príspevku EFRR B1 Szivek: 25 894,4- eur

Zavedenia partnerstva:

Názov hlavného prijímateľa: Obec Mužla, SK
Názov partnera projektu: Szivek Péter, Kesztölc, HU

Slogan programu:

Budujeme partnerstvá

Výhody spolupráce:

Najvýznamnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska a severná vinohradnícka oblasť Maďarska poskytujú inovatívne profesionálne zázemie pre vinárov a vinárov na vyššej úrovni

Služby vinárom a vinohradníkom na Podunajsku

 

V štvrtok, dňa 25. augusta 2022 sa uskutočnilo slávnostné otovorenie Domu služieb pre vinárov a vinohradníkov v obci Mužla. Ide o regionálny dom služieb s medzinárodným dosahom, ktorý bol vybudovaný vrámci TAPE projektu Rozvoj siete miestnych produktov a služieb, na území regiónov Štúrovska a Ostrihomska v rámci programu spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko. Úspešný projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Obcou Mužla. Medzinárodný TAPE projekt obsahuje celkom 10 opatrení.

V mužlianskom dome služieb vinárom a vinohradníkom je umiestnené kvalitné vinárske laboratórium, konferenčná sála pre usporiadanie odborných prednášok a školení, na prezentáciu vín, vinárskych produktov a potrieb pre vinárov. Je v nej rokovacia miestnosť pre vinárov a obchodníkov. Vo vinohradoch sa v rámci projektu umiestnilo 8 meteorologických staníc, ktoré sú doplnené tromi existujúcimi stanicami. Ide o vinárske svahy v Mužle, v Obide, v Belej, v Gbelciach, v Bátorových Kosihách a v Kravanoch n.D. Na pravom brehu Dunaja, v Maďarsku ide o svahy v Kesztölci a v Nyergesújfalu. Meteorologické údaje sa prepoja s umelou inteligenciou na analýzu potrieb a zásahov pri pestovaní hrozna. Vinohadník prijme presné informácie, termín a spôsob zásahu (biologocká alebo chemická ochrana) vo forme mobilnej aplikácie alebo aplikácie do počítača. Služby budú ponúknuté prioritne malým, stredne veľkým a rodinným vinárstvam a vinohradníkom.

Cieľom spoločného projektu bolo pozdvihnutie úrovne pestovania hrozna a produkcie vín malých a stredne veľkých producentov v obci Mužla a na Podunajsku. Prevádzka domu sluźieb vinárom a vinohradníkom sa zahájila koncom septembra 2022.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

© borlabor.sk - všetky práva vyhradené