Inštalácia meteorologickej stanice vo vinohrade v Gbelciach

2022. 06. 08.