Do domu služieb pre vinárov a vinohradníkov v Mužle sme finančnou podporou Chateau Belá a Obce Mužla obstarali nový analytický prístroj – turbidimeter, pomocou ktorého bude možné presnejšie určiť obsah bielkovín vo víne a presné dávkovanie číriacich prostriedkov. Ďakujeme vinárstvu Cháteau Belá za finančnú podporu a Ing. Miroslavovi Petrechovi za nezištnú pomoc!