Vzorky z Mužle a Obidu

Vzorky z Mužle a Obidu

Je veľmi dôležité vedieť, do akej hĺbky prebehlo proces alkoholovej fermentácie, aká je hladina prchavých kyselín, koncentrácia jednotlivých organických kyselín, zvyškový cukor, množstvo alkoholu, pH, aký bol priebeh jablčno-mliečnej fermentácie. Pred prvým stáčaním...
Základom kvalitného vína je poznať jeho parametre

Základom kvalitného vína je poznať jeho parametre

Po zbere hrozna sa začalo obdobie výroby vína. Rozsiahla prevádzka sa začala aj v Dome služieb pre vinárov a vinohradníkov v Mužle, a to analýza muštov a mladých vín, dôkladné meranie ich parametrov moderným certifikovaným laboratórnym vybavením. V laboratóriu...