Vzorky z Mužle a Obidu

Vzorky z Mužle a Obidu

Je veľmi dôležité vedieť, do akej hĺbky prebehlo proces alkoholovej fermentácie, aká je hladina prchavých kyselín, koncentrácia jednotlivých organických kyselín, zvyškový cukor, množstvo alkoholu, pH, aký bol priebeh jablčno-mliečnej fermentácie. Pred prvým stáčaním...