Základom kvalitného vína je poznať jeho parametre

Základom kvalitného vína je poznať jeho parametre

Po zbere hrozna sa začalo obdobie výroby vína. Rozsiahla prevádzka sa začala aj v Dome služieb pre vinárov a vinohradníkov v Mužle, a to analýza muštov a mladých vín, dôkladné meranie ich parametrov moderným certifikovaným laboratórnym vybavením. V laboratóriu...