Po zbere hrozna sa začalo obdobie výroby vína. Rozsiahla prevádzka sa začala aj v Dome služieb pre vinárov a vinohradníkov v Mužle, a to analýza muštov a mladých vín, dôkladné meranie ich parametrov moderným certifikovaným laboratórnym vybavením. V laboratóriu bolo okrem prístrojov, ktoré už boli nasadené minulý rok, zaradené nové zariadenie na presné a pomerne rýchle určenie množstva číriacich prostriedkov do mladých vín. Výsledkom je, že do laboratórneho protokolu vína, vydaného v Dome služieb pre vinárov a vinohradníkov v Mužle pribúdajú ďalšie možné parametre.

Kontaktné údaje nájdete na stránke Borlabor www.borlabor.sk a www.sluzbyvinarom.sk. Záujemcov, vinárov srdečne pozývame na certifikované meranie, muštov, kvasiacich mladých aj tichých vín, odbornú konzultáciu a diskusiu!

Fotky: https://www.facebook.com/media/set?vanity=100076287307889&set=a.347474541138787